Postup při úmrtí

Při úmrtí doma

V případě úmrtí voláte obvodního lékaře nebo mimo pracovní dobu pohotovost pro okresy: Brno - 545 538 538, Hodonín - 518 601 233, Břeclav - 519 303 202, další okresy zde. Přivolaný lékař provede ohledání zesnulého a vystaví "List o prohlídce zesnulého". Tento slouží jako průvodní doklad, na základě kterého může být vypraven pohřeb. Pokud není nařízena pitva, můžete zemřelého obléci nebo nachystat šaty. Zavolejte nám Kontakt, zajistíme odvoz zesnulého.

Při úmrtí v nemocnici

Nachystáte si šaty pro zesnulého (boty nejsou potřeba), zavoláte nám a domluvíme se na termínu projednání pohřbu u nás v kanceláři nebo u Vás doma.

Doklady pro vyřízení úmrtního listu

Úmrtní list se vyřizuje na matrice v místě úmrtí. Nezbytný je občanský průkaz zemřelého (některé nemocnice jej odevzdávají sami), další doklady napomohou vyřízení: 

  • rodný list zemřelého
  • je-li zemřelý ženatý (vdaná), pak oddací list a občanský průkaz partnera
  • je-li vypravovatelem pohřbu dítě zemřelého, pak rodný list a občanský průkaz vypravovatele
  • odevzdává se i kartička zdravotní pojišťovny

K projednání pohřbu

Chcete-li na parte nebo v obřadní síni fotografii, vezměte si ji s sebou, naskenujeme, zpracujeme i z fotografie společné. Můžete vzít foto i v elektronické podobě, či poslat mailem.

Zde si můžete stáhnou formulář na sestavení parte a vybrat verš na parte:

Pokud chcete na pohřbu řečníka, můžete si připravit podklady pro smuteční řeč. Zde je formulář:

Hudbu do obřadní síně hranou živě si můžete vybrat například na odkazu na stránkách agentury G-Art z Brna: https://g-art.cz/pohrby/ nebo si stáhněte náš seznam písní hranou regionálními umělci v obsazení (varhany, housle, violoncello, flétna + zpěv):

V případě pouštění reprodukované hudby doporučujeme sestavit playlist na internetových stránkách společnosti SPOTIFY, nebo v případě jiných zdrojů nám předat písně ve formátu MP3 nebo CD.

Při smutečním obřadu v obřadní síni nejčastěji zazní pět písní. Na první píseň (lépe delší, instrumentální) se vstupuje a na poslední se spouští rakev nebo zatahuje opona před rakví. Mezi jednotlivými písněmi promluví řečník.

Výběr rakve:

Způsoby rozloučení

můžete si vybrat místo rozloučení:

Rozloučení v kostele

Rozloučení v kostele dle vyznání, se mší svatou nebo bez. 

Rozloučení v obřadní síni

- občanské, smuteční řeč pronese řečník

- církevní s knězem

Rozloučení bez obřadu

Rodina se pouze sejde u otevřené nebo uzavřené rakve ve výstavní místnosti obřadní síně.

Kremace bez obřadu

Bez rozloučení, zenulého pouze oblečeme a převezeme v rakvi do krematoria.

Po rozlozučení

může být tělo zpopelněno nebo uloženo do hrobu:

Pohřeb do hrobu

Zajišťujeme výkop i zasypání hrobu

Zpopelnění a rozptyl

na rozptylové loučce s účastí pozůstalých nebo bez

Zavolejte nám:

Vyberte si květinové dary