Urny

nebo také obaly na urny

Schránku na urnu si vyberte podle umístění

Urnou je myšlena plastová schránka (úřední urna), do které v krematoriu umístí popel. Tato schránka se podle dalšího umístění vloží do další schránky na urny: